Dobré pracoviště je součástí zdravého životního prostředí

Udržitelnost byla vždy nedílnou součástí našeho přístupu k podnikání. Jsme si dobře vědomi dopadů naší činnosti na životní prostředí, proto je systematicky mapujeme a na všech úrovních se snažíme o neustálé zlepšování. 

Náš přístup se neomezuje na detaily a zásadně zasahuje do všech oblastí naší činnosti. Investujeme do recyklovatelných materiálů, postupně zavádíme principy cirkulárního ekonomiky, naše výrobní a dopravní logistika je navržena tak, abychom co nejvíce snížili produkci skleníkových plynů.

Náš cíl: nulové emise CO₂ do roku 2050.

Nedávno jsme se připojili k iniciativě SBTi, která pomáhá s plněním klimatických cílů. Zavázali jsme se tak k rychlému snížení emisí skleníkových plynů v celém našem hodnotovém řetězci na polovinu do roku 2030 a nejpozději do roku 2050 k dosažení uhlíkové neutrality, což znamená snížení současných emisí o zhruba 90 %. Jde o další krok na naší cestě ke společensky odpovědnému podnikání. 

Více na Ahrend.com

Ahrend Sustainability & Circularity

Nábytek na celý život

Dlouhá životnost výrobků je součástí zadání, se kterým pracují všichni naši designéři. Konstrukční řešení zohledňují celý životní cyklus produktů - od těžby surovin přes výrobu, distribuci a používání až po recyklaci, "opravitelnost" a likvidaci. 

Náš přístup odpovídá zásadám Ecodesignu, které jsme poprvé vtělili do naší kancelářské židle A220 a od 90. let jsou standardní součástí vývoje výrobků ve společnosti Ahrend. Řídíme se také principem Cradle to Cradle, který na výrobky i výrobní proces klade maximální možné nároky a zajišťuje nejen snížení spotřeby materiálů, ale i jejich vysokou kvalitu. 

Moderní technologie ve výrobě

Výrobní závod Ahrend v Praze patří k nejmodernějším továrnám na výrobu nábytku ve střední a východní Evropě. Od devadesátých let jsme výrobu postupně rozšiřovali, zvyšovali její výkon, efektivitu a zaváděli nové technologie. V roce 2023 jsme instalovali zcela nové strojové vybavení od německé firmy Homag, které nám pomáhá lépe plnit naše ambiciózní environmentální cíle.

Prohlédnout výrobu

Cirkulární strategie

V našem Cirkulárním centru v Nizozemsku o rozloze 12 000 m² jsme spojili všechny odborné znalosti a výrobní zařízení v oblasti cirkulární výroby skupiny Royal Ahrend. Zde dáváme druhý život použitému kancelářskému nábytku, který jsme odkoupili nebo obdrželi zpět od našich zákazníků, aby po nezbytných úpravách mohl sloužit dál. Nabyté zkušenosti z experimentálního provozu uplatníme v budoucnu i v dalších zemích, kde působíme. 

Více o Cirkulárním centru

Při výrobě naší židle I AM využíváme výhradně obnovitelnou energii a maximum recyklovatelného materiálu

Židle, která myslí na životní prostředí

Kancelářská židle I AM je názornou ukázkou naší filozofie a praktického uplatnění principu cirkulárního designu. Modulární konstrukce výrobku se standardizovanými součástmi usnadňuje opětovné použití. Všechny použité materiály odpovídají požadavkům Cradle to Cradle ohledně zakázaných chemických látek. Při její výrobě se využívá výhradně obnovitelná energie a maximum recyklovatelného materiálu. Pro balení se využívají opakovaně použitelné a recyklovatelné obaly. 

Chci vědět víc

55%
použitých recyklovaných materiálů
99%
recyklovatelnost výrobku
100%
obnovitelné energie při výrobě

Inspirujte se udržitelnými prvky v našich projektech

Zelené kanceláře 

Doslova na každém kroku zde ucítíte propojení s přírodou a objevíte řadu prvků využívajících vlastností udržitelných materiálů. Přání architekta bylo vytvořit udržitelné kanceláře, takže třeba konferenční stolky jsou ze starých cívek na kabely.

Přejít na projekt

Dr. Max

Akustické příčky mohou být originální a šetrné k životnímu prostředí zároveň. Výrobky Feltouch jsou vyráběny z recyklovaných PET a polyesterových vláken bez chemických pojiv a s certifikovaným nízkým obsahem těkavých organických látek. 

Přejít na projekt

Longevity Café

Důraz na ekologii a přirozenost vedl designéry při navrhování každého použitého elementu. Největší výzvou v tomto projektu bylo přijít na způsob, jak zpracovat recyklovaný plast použitý na stoly, květináče i barovou desku, aby vypadal jako kámen. 

Přejít na projekt

Ke stažení

Politika a cíle ISŘ

Certifikáty

TD CFCS 2002

FSC®- C184299

Furniture Industry Sustainability Programme

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět