Zásady ochrany soukromí

Návštěvní řád internetových stránek ahrend.cz (techo.cz)

Přečtěte si prosím tyto podmínky použití na webových stránkách www.ahrend.cz. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto všeobecných podmínek.

 • Provozovatelem internetových stránek ahrend.cz je společnost Ahrend a.s. se sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10, Česká Republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek ahrend.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek ahrend.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek ahrend.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek ahrend.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Ahrend a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek ahrend.cz.
 • Na internetových stránkách ahrend.cz jsou společností Ahrend a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ahrend a.s.
 • Veškerý obsah internetových stránek ahrend.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek ahrend.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Ahrend a.s. považuje za spolehlivé. Společnost Ahrend a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek ahrend.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách ahrend.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách ahrend.cz.
 • Společnost Ahrend a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek ahrend.cz.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky ahrend.cz na vlastní riziko. Společnost Ahrend a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek ahrend.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Ahrend a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek ahrend.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek techo.com, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Ahrend a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Ahrend a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Ahrend a.s.
 • Společnost Ahrend a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách techo.com.
 • Společnost Ahrend a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 8. 2018.

Cookies

Cookies (malé soubory uložené na vašem počítači vytvořené za účelem odlišit vaší návštěvu od ostatních) používáme především kvůli analýze návštěvnosti. Ta je pro nás důležitá jako zpětná vazba pro naší práci. K analýze používáme nástroj Google Analytics, který zaručuje anonymitu dat – není tedy možné jednotlivé uživatele na jejich základě přímo identifikovat. Pokud s ukládáním souborů cookie nesouhlasíte, můžete je ve svém prohlížeči blokovat.

Další soubory cookie se ukládají tam, kde jsou na stránce videa Youtube a Vimeo. K čemu cookie využívají tyto služby se můžete dozvědět na jejich stránkách - Youtube (česky) a Vimeo (anglicky).

Návody na odstranění cookies v prohlížeči

GDPR

GDPR_INFORMACNI_MEMORANDUM_WEB

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět