Výroční zpráva 2020

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2020

Od 1. ledna 2021 došlo k přejmenování společnosti TECHO, a.s. na Ahrend a.s. (dále také „Společnost“). Přijetí jména Ahrend podtrhuje integraci TECHO v rámci celé skupiny Ahrend, evropského lídra v oblasti kancelářského nábytku.

Společnost Ahrend a.s. provozovala v roce 2020 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

Vypuknutí pandemie související s onemocněním covid-19 v roce 2020 má zásadní dopad na zdraví a bezpečnost lidí, ekonomickou výkonnost společností a tím i na ekonomický vývoj po celém světě. Vedení Společnosti přijalo opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců pracujících ve společnosti, svých zákazníků a dalších osob souvisejících s obchodními aktivitami společnosti.

Covid-19 ovlivnil také naše podnikání. Kanceláře a administrativní prostory našich stávajících a potenciálních zákazníků byly otevřené v omezené míře kvůli dlouhotrvajícímu omezení pohybu obyvatel přijatému v České republice a jinde ve světě. Zaměstnavatelé v roce 2020 v souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie zároveň mnohem více umožňovali svým zaměstnancům práci z domova. Investice do výstavby nových kanceláří nebo obnovy vybavení kancelářských prostor byly odloženy z důvodů nejisté budoucnosti. Podle dostupných průzkumů, týkající se dlouhodobého dopadu pandemie na obchod s kancelářským nábytkem, očekáváme, že pracovní prostředí i do budoucna dozná změn a bude kombinací práce v kanceláři i mimo ni. Nicméně kancelářské prostory budou i nadále podstatným místem pro setkávání, spolupráci a propagaci fi remní kultury. I naše strategie se přizpůsobila těmto novým trendům.

Čistý obrat Společnosti se snížil o 11,5 % z 1 456 mil. Kč v roce 2019 na 1 296 mil. Kč v roce 2020. V nové situaci roku 2020, kterou přinesla pandemie, jsme dokázali jednat rychle. Dosáhli jsme zlepšení obchodních marží i významných úspor provozních nákladů (úspora 15,3 % meziročně). Úspory byly primárně dosaženy snížením mzdových nákladů a omezením zbytných nákladů. Podpory ze státního rozpočtu využila společnost pouze ve velmi omezeném rozsahu.

I do budoucna společnost plánuje realizovat opatření pro dosažení vyšší efektivity vynaložených nákladů s cílem reagovat na tržní prostředí a podněty.

Zisk společnosti Ahrend a.s. dosáhl (bez přijatých dividend) 10 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 9 mil. Kč.

Největší část obratu vůči třetím stranám byla realizována v projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Největšími odběrateli jsou ERSTE (Česká spořitelna), ŠKODA AUTO a Grand Vision.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2020 byl v hodnotě 28 mil. Kč, z toho jsou 18 mil. Kč přijaté dividendy od dceřiných společností. Tato částka je následně uvažována jako výplata dividendy jedinému akcionáři.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2020 částku 9 mil. Kč.

Společnost má zavedený systém shody environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, dále systém shody managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém shody managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ČSN ISO 45001:2018. Dozorové audity v roce 2020 potvrdily jejich správné používání.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Výroční zpráva 2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět