Výroční zpráva 2019

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2019

Společnost TECHO, a.s. provozovala v roce 2019 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

Zisk společnosti TECHO, a.s. dosáhl (bez přijatých dividend) 19 mil. Kč a byl stejný jako srovnatelný ukazatel z roku 2018.

Největší část obratu vůči třetím stranám byla realizována v projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Největšími odběrateli jsou ERSTE (Česká spořitelna), ŠKODA AUTO a Grand Vision.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2019 byl v hodnotě 25 mil. Kč, z toho jsou 6 mil. Kč přijaté dividendy od dceřiných společností. Tato částka je následně uvažována jako výplata dividendy jedinému akcionáři.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2019 částku 14 mil. Kč.

Společnost má zavedený systém shody environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, dále systém shody managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém shody managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008. Dozorové audity v roce 2019 potvrdily jejich správné používání

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Vyrocni_zprava_2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět