Česká spořitelna. New Branch Concept.

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Na našem území má více než 500 poboček a více než 1 700 bankomatů. Od roku 2000 je součástí silné středoevropské Skupiny Erste, která v roce 1997 rozšířila svou činnost do střední a východní Evropy a díky početným akvizicím se stala jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části EU. 

Od interiéru po fit-out

Jako globální partner spolupracujeme se společností ERSTE od roku 1997 na několika  evropských trzích. V roce 2002 se z nás stal dodavatel interiérového vybavení původní pobočkové sítě a zlomovým bodem byl rok 2015. TECHO se stalo generálním dodavatelem České spořitelny pro budovy Trianonu v Praze 4. Jednalo se o nadstandardní projekt, který prověřil naše schopnosti hlavně jako dodavatele fit-out řešení, ale také jako dodavatele interiéru. Tento projekt, spolu s původní spoluprací, nám otevřel dveře k výběrovému řízení na novou pobočkovou síť a TECHO bylo jmenováno jedním ze dvou generálních dodavatelů.

44
nových poboček v ČR
3
velikosti poboček

Budoucnost plná výzev

Od myšlenky k realizaci vždy uplyne nějaký čas. Se samotnými realizacemi jsme začali v roce 2017 a do dnešních dní jsme dokončili 44 nových poboček po celé České republice ve třech základních velikostech - small, medium a flagship.

Nová pobočková síť vzniká především jako reakce na měnící se fungování celé společnosti, což se přenáší i na změnu komunikace mezi bankou a klienty. Můžeme říci, že hlavním motem je "více technologie a méně lidí." Ubývá hotovostních transakcí a místo nich vznikají v nových pobočkách například menší místnosti pro videokonference.

Jednotlivé pobočky se vyznačují vysokým standardem použitých materiálů a originálním designem. Typickými znaky jsou přírodní materiály, dřevo, kov a květinové stěny. 

Michal Líčeník
Šéf projektu ERSTE za TECHO

Hlavní je skvělý tým

Poděkovat musím týmu jako celku, protože společně jsme dokázali proplout všemi nástrahami a úspěšně dodat všechny jednotlivé projekty po dobu celého roku. Ke spokojenosti klienta i naší.

Komplexní řešení na míru

Spolu s klientem se celému projektu věnujeme od přípravné fáze, kdy ve spolupráci s architekty tvoříme jednotlivé space plany, přes vyřízení nutných stavebních povolení až po samotnou realizaci. Ve většině případů se zabýváme nejen interiérovým vybavením, ale také realizací stavební, která mu předchází. Jedná se tedy o ukázkový příklad komplexního řešení na míru

Do projektu jsme vtaženi od samotného počátku space planningu, díky čemuž máme veškeré informace a můžeme hledat to nejvhodnější možné řešení. Abychom nijak nepřerušili nutný provoz pobočkové sítě během rekonstrukcí, jsme také dodavatelem mobilních poboček, které dočasně suplují jejich provoz. Jsme odpovědni nejen za samotnou dodávku těchto dočasných prostor, ale také za jejich uvedení do chodu a fungování.

Projekt nové pobočkové sítě je pro nás jeden z největších projektů posledních let. Díky němu jsme si vytříbili naše schopnosti projektového řízení, koordinace veškerých dodávek, nastavení vnitřních procesů ve firmě, alokování klíčových lidí do celého týmu a naladění se s klientem, abychom docílili synergie ve všech směrech.

1.

Space planning

Vhodné rozvržení mobiliáře vzhledem k možnostem prostoru a účelu. Nakreslíme, zapracujeme připomínky.

2.

Fit-out a project management

Realizace obvodového pláště interiéru včetně rozvodů a bouracích prací. Kontrola průběhu prací.

3.

Realizace

Výroba a dodávka interiérového vybavení a nábytku včetně např. klidových a relaxační zón.

12,150m2
podlahové plochy
100,117m
Slaboproudých kabelů
95,899m
Silnoproudých kabelů
Jan Mergl
Obchodní ředitel Česká republika

Překážky jsou od toho, abychom je překonávali

Spolupráce s Českou spořitelnou nás posunula zase o krok dále a překonali jsme i nelehké úkoly. Pomohli jsme klientovi nejen s cenovou optimalizací, výběrem materiálů, ale hlavně s kompletní realizací.

Náš tip: Vneste kousek přírody do interiéru

Květinové stěny jsou v podledních letech stále oblíbenějším řešením a uplatňují se ve větší míře i uvnitř kancelářských budov. Rostliny mají blahodárný vliv na naše zdraví, zlepšují vzduch v místnosti a dotvářejí celkový estetický dojem z interiéru. Květiny jsou pěstovány buď v substrátech, nebo hydroponicky. Květináče jsou zavěšeny ve vertikálních konstrukcích. Výhodou je, že si po konzultaci se zahradníky můžete nechat navrhnout vlastní sestavu, nebo časem obměnit původní vzhled vaší vertikální zahrady.

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět