Pomáháme Ukrajině

Stejně jako mnoho dalších i nás naprosto šokovala a hluboce zarmoutila devastující válka, kterou vede ruská vláda proti Ukrajině a jejím lidem. Naší úplně první starostí bylo postarat se o bezpečí našich ukrajinských kolegů v regionu. S hrůzou jsme však sledovali, že pokračující konflikt připravuje každý den stovky i tisíce nevinných lidí o domov. Společně s kolegy jsme usilovně řešili, jak těmto lidem nejlépe podat pomocnou ruku.

Pro ukrajinské uprchlíky jsme vyrobili 120 postelí

Společně za Ukrajinu

Odpověď jsme záhy našli společně s naším dlouholetým klientem. Česká spořitelna měla volné prostory a my výrobní linku a zástup kolegů, kteří chtěli přiložit ruku k dílu. Právě tak vznikl projekt SIMI. Během dvou týdnů Česká spořitelna a její Nadaci ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) z těchto prostor vytvořila plnohodnotné bydlení se samostatnými pokoji i jídelnou.

A my se s vervou pustili do práce a naše linky přizpůsobili výrobě postelí. V posledních týdnech žila projektem celá firma. Po boku ukrajinských kolegů, pro které byla celá situace o to emotivnější, jsme během dvou týdnů zhotovili pro uprchlíky na 120 postelí. Kromě toho jsme pomohli se stavebními úpravami a poskytli další vybavení včetně matrací. Děkujeme také společnosti Stěhování Podrazil, která nám na své náklady zajistila dopravu a pomohla s instalací. 

Jan Mergl
Obchodní ředitel pro Českou republiku Ahrend a.s.

Ukrajinské rodiny přišly ze dne na den o domov a téměř všechno, co celý život budovaly. Takovou situaci si asi málokdo dokázal před několika týdny představit. Jako výrobce nábytku vnímáme vůči nastalé situaci velký závazek. Někteří z našich kolegů navíc pochází z Ukrajiny. Udělali jsme tak to, co umíme nejlíp. Pustili se do práce a místo kancelářských stolů začali vyrábět postele. Děkujeme České spořitelně, že nás k projektu přizvala. Aktuálně společně pracujeme na dalších plánech, jak dále pomáhat.

Projekt SIMI

Ubytovna je aktuálně připravena poskytnout dočasný domov až 30 rodinám. Díky této kapacitě budou už tak zpřetrhané rodiny moci bydlet pospolu. Vedle ubytovacích služeb mají k dispozici samostatnou vývařovnu s jídelnou, tým zkušených pracovníků, kteří jim pomáhají s adaptací v novém prostředí, hledáním práce, komunikací s úřady nebo zajištěním školní docházky. Provoz centra společně financují Česká spořitelna, Nadace České spořitelny a Buřinka. 

Magda Faltová
Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Ve spolupráci s našimi partnery je pro nás prioritou vytvořit komunitní střednědobé bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny. Procesem integrace provází ubytované klienty tým sociálních a tzv. klíčových pracovníků (rodilých mluvčích se znalostí češtiny a vlastní migrační zkušeností), kteří individuálně pracují s každým uprchlíkem. Řeší s klienty celý integrační proces směřující k odchodu ze zařízení do dlouhodobého samostatného bydlení, nalezení práce či umístění dětí do vzdělávacích institucí. Provozování “vlastního” ubytování je pro nás cenné i do další práce, neboť víme, že nabyté zkušenosti dokážeme předat dalším aktérům, kteří o spuštění takové služby uvažují a zároveň aktivně z pozice občanské společnosti ovlivňujeme nastavení integračních opatření na úrovni státu i samospráv, kde jsou právě přímé zkušenosti z praxe velmi vítané.

Dana Petrova
Předsedkyně správní rady Nadace ČS

Myšlenka na ubytování ukrajinských uprchlíků přímo v prostorách Spořitelny vznikla velmi spontánně jen několik dní po začátku ruské agrese. Vedení Nadace a Spořitelny odsouhlasilo nutný rozpočet v řádu dnů a následující čtyři týdny trvala přestavba dvou pater v jedné ze spořitelních budov na ubytovací centrum. Předpokládáme, že v následujících 12 měsících může ubytování v centru postupně využít několik stovek uprchlíků, jimž zajistíme ve spolupráci s našimi partnery ze SIMI nejen důstojné ubytování a stravu, ale zejména veškeré nutné sociální a psychosociální služby. Věříme, že úspěšná integrace ukrajinských uprchlíků může přispět k prosperitě celého Česka.

Jak to všechno vznikalo

Táhneme za jeden provaz

Personální oddělení v pražském Ahrendu ve spolupráci s nadací Člověk v tísni přispělo nákupem záchranářských batohů a také jednáme s dalšími organizacemi. Vedle těchto aktivit jsme uspořádali vlastní zaměstnaneckou sbírku, na jejíž organizaci se podíleli kolegové napříč celou firmou.

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět