Podporujeme Linku bezpečí

Linka bezpečí nabízí bezplatnou pomoc těm nezranitelnějším, dětem a mladým lidem. Nepřetržitý provoz krizové linky (24/7) a poradny na stránkách linkabezpeci.cz zajišťuje 80 odborníků na krizovou intervenci. V loňském roce se na linku obrátilo více než 90 tisíc dětí, které řeší náročné životní situace. A přibližně stejný počet se z kapacitních důvodů na linku nedovolal. 
 

Veronika Indrová
HR manager Ahrend

„Podporou Linky bezpečí chceme přispět k zajištění pomoci a ochrany dětem, které to potřebují,“. Linka bezpečí vznikla takřka ve stejnou dobu jako společnost Ahrend (dříve TECHO). A obě entity spojuje také snaha vytvářet bezpečné prostředí. „Naší prioritou je bezpečné a inspirativní pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje osobní pohodu a produktivitu zaměstnanců. Linka bezpečí představuje bezpečný prostor pro dětí, které potřebují ochranu a podporu. Jsme rádi, že ji můžeme v jejich aktivitách i prevenci podpořit,“.

Linka bezpečí (116 111) je největší a nejdéle fungující celostátní krizovou linkou pro děti a mladé lidi do 26 let. Opakovaně získala ocenění “Neziskovka roku”. Svoji činnost zahájila v roce 1994, a stala se tak druhou krizovou linkou svého druhu v Evropě. Inspirací pro ni byla anglická Childline. 
 

V roce 2022 zaznamenala Linka bezpečí nárůst zájmu o témata šikany (o 14 %) a dílčích témat domácího násilí (o 10 %) a poruch příjmu potravy (o 3 %). V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině děti řešily také téma strachu z války. 
 

Jak se v uplynulých letech děti proměnily, co je trápí a s čím se na Linku bezpečí nejčastěji obrací, na to jsme se zeptali psycholožky a mluvčí Linky bezpečí Reginy Jandové.


 

Jak se za dobu fungování Linky bezpečí děti proměnily? Co je trápí, s jakými problémy se na vás obracejí?

Témata, která s námi děti řeší, jsou pořád stejná. Mění se pořadí témat dle aktuálnosti. Například v roce 2017 bylo na prvním místě téma sexuálního vyzrávání, dnes jsou to jednoznačně psychické potíže. Ty tvoří více než třetinu všech témat, která k nám děti přinášejí. Tematika sebevražd, sebepoškozování, depresí, úzkostí a dalších psychických poruch patří dokonce k pěti nejčastěji řešeným problémům na Lince bezpečí. Druhou nejčetnější oblastí jsou rodinné vztahy. Jedná se zejména o potíže v rodinné komunikaci, nepochopení rodičů a strach a obavy z reakce rodičů. Osobní témata byla na pomyslném třetím místě a zahrnovala například somatické potíže, ale také osamělost, potřebu verbálního kontaktu či téma znásilnění. Následují další „vztahové“ kategorie, a to mezi partnery a vrstevníky.

Dospívání dětí je náročné období i pro rodiče. Co můžeme dělat my? Existuje něco jako prevence? Je možné posilovat psychickou odolnost dětí a dospívajících?

V posledních letech přibývá rodičů, kteří se na nás obracejí kvůli psychickým obtížím svých dětí. Domníváme se, že dlouhodobě se zhoršuje psychická odolnost dětí, ať již vlivem narůstající tendence rodičů chránit děti před přirozenými vývojovými výzvami, či vlivem traumatizujících situací v rodině (např. rozpad rodiny). K tomu se přidružila koronavirová epidemie, která znatelně narušila běžný život dětí a otřásla jejich pocitem, že svět je bezpečné místo, které má svůj řád. Na Lince bezpečí se věnujeme v rámci prevence řadě projektům, které mají za cíl zvyšovat psychickou odolnost dětí. Až už jsou to Linka bezpečí ve vaší třídě, Linka bezpečí ve vašem klubu nebo podcast pro děti Utržené sluchátko. Například v rámci tématu „Jak být v pohodě“ hledáme s dětmi pozitivní strategie, jak si pomoct v náročných krizových situacích.

Jak je těžké najít odborníka-psychologa, který by krizové intervence s dětmi po telefonu zvládal?

V třísměnném provozu službu zajišťuje téměř 80 zaměstnanců. Všichni musí splňovat podmínky dané zákonem o sociálních službách, absolvovat akreditovaný kurz telefonické krizové intervence a dále se pravidelně vzdělávat. Na směně může být dle vytíženosti Linky až sedm pracovníků. I v roce 2022 jsme se potýkali s nedostatkem vhodných konzultantů, což je dlouholetý trend ještě prohloubený omezenými možnostmi v době covidu. Letos jsme spustili nový typ náboru a přípravy kvalitních konzultantů a věříme, že se nám podaří dlouhodobě dostatečné personální kapacity zajistit.

Příští rok oslaví Linka bezpečí 30 let na trhu. Co vám v poslední době dělá největší radost?

Největší radost nám dělá pozitivní zpětná vazba. Ať už od našich klientů, ale i podporovatelů ze strany individuálních dárců a firem. Obecně je ve společnosti znatelný zvyšující se zájem o tematiku duševního zdraví a podpora pomoci dětem prostřednictvím Linky bezpečí má jistě velký význam. A v neposlední řadě nás těší zájem o naše podcasty. Již přes 70 dílů má podcast „Na tenké Lince“, kde otevřeně hovoříme o tématech, s kterými nás děti a rodiče kontaktují. Počátkem roku jsme přidali podcast „Utržené sluchátko“, který je určen 8–11letým dětem, ale nejen jim. V krátkých epizodách se setkávají se starostmi a situacemi, které denně zažívají. 

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět