Oficiální prohlášení k Ukrajině

Stejně tak jako mnoho dalších lidí po celém světě i my jsme šokováni a hluboce zarmouceni devastující válkou, kterou vede Ruská vláda proti Ukrajině a jejím lidem. Velmi důrazně odmítáme toto nelidské konání a násilí, kterého se dopouští na bezúhonných občanech. Rádi bychom vyjádřili náš upřímný soucit všem, kteří se v těchto dnech snaží najít bezpečí, přístřeší a mír. Naší nejdůležitější starostí a zájmem je postarat se o bezpečí našich ukrajinských kolegů v regionu, se kterými jsme v bezprostředním kontaktu, abychom mohli poskytnout pomocnou ruku. Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli zastavit veškerý export do Ruska a Běloruska a stejně tak import z obou lokalit. Rovněž jsme přerušili veškeré aktivity v Rusku.

Naše mysl zůstává s Ukrajinou.

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět