Co přináší koncept Hybrid Working Community?

Evoluce pracovního prostředí

Pracovní prostředí nás všech se proměňuje světelnou rychlostí. Mnohé firmy řeší palčivé otázky jako „co pro nás znamená vyšší míra práce z domova“ či „jak vypadá kancelářské prostředí budoucnosti“. Tato témata považujeme samozřejmě i u nás v Ahrendu za stěžejní. Podle předpokladů již nebudeme v blízké budoucnosti trávit většinu času v jedné ústřední lokalitě. Pracujeme proto s myšlenkou, že se pracovní prostředí přemění na tzv. Hybrid Working Community, v níž si sami zaměstnanci přímo ovlivňují organizaci a způsob práce. Co to znamená pro vaši společnost?

Aktuální situace

Už nějakou dobu platí, že si zaměstnanci do určité míry sami organizují vlastní pracovní prostředí. Podle potřeby si pro práci vybírají oázu klidu a ticha či naopak prostor pro rušnou spolupráci a brainstorming. Nadto však vnímáme několik důležitých proměn současného pracovního prostředí:

  • Lidé mnohem častěji pracují z domova. Jejich domácnosti se tak staly naprosto nedílnou součástí pracovního prostředí.
  • Kanceláře sehrají v budoucnosti mnohem větší roli jako hlavní místo pro setkávání. Budou tak fungovat jako místo stimulující vzájemné propojení mezi kolegy a sounáležitost s firmou.
  • Okolo centrálního místa pro potkávání pak vznikne skupinka externích pracovních lokalit, mezi které řadíme např. dobře vybavená pracovní centra či jiné mimofiremní lokality (kavárny či prostředky hromadné dopravy).

91 % zaměstnanců potvrzuje, že kanceláře hrají zásadní roli v pocitu sounáležitosti s kolegy.

Nová éra pracovního prostředí

Podle naší vize by pracovní prostředí budoucnosti mělo zaměstnancům umožňovat volně se přesouvat mezi různými lokalitami. V rámci jednoho dne tak pracují tam, kde se jim to nejvíce hodí a kde odvedou nejlepší výkon na konkrétním úkolu. To pro nás ve zkratce znamená Hybrid Working Community – každý zaměstnanec má na výběr dostatek prostorů, v nichž si uzpůsobí momentální pracovní prostředí podle svého gusta.

Zobrazit všechny prostory

Činorodá pracovní prostředí jsou klíčová

Všude tam, kde lidé pracují v Hybrid Working Community, je klíčové činorodé a inspirativní pracovní prostředí. To vytváří pocit sounáležitosti, podporuje duševní pohodu zaměstnanců, zvyšuje produktivitu a napomáhá rozmanitosti. To jsou čtyři základní stavební kameny úspěchu firmy a zároveň čtyři nejdůležitější prvky tvořící každý interiér či modernizaci, za níž stojí Ahrend.

Hybrid Working Community poskytuje zaměstnancům veškerý prostor, který potřebují, aby mohli podávat co nejlepší výkon.

Co to znamená pro vaši společnost?

Každá firma si proměnu svého pracovního prostředí představuje jinak. Záleží to na základních hodnotách podniku, pracovních procesech i podstatě samotného podnikání. Na těchto stránkách představujeme obecný pohled na pracovní prostředí budoucnosti. To, jak bude vypadat vaše Hybrid Working Community, však závisí na řešeních, která stavíme na míru každému klientovi. Proto nabízíme individuální konzultace, během nichž se rádi o vašich konkrétních potřebách pobavíme a společně nalezneme ideální řešení pro vaši firmu.

Spojte se s námi!

Chcete se o Hybrid Working Community dozvědět více?

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět